Interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumi

1. Izmantojot SIA „Agro D” (reģistrācijas Nr. 51503062151, juridiskā adrese – Gaujas iela 11 - 21, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) interneta vietni www.darzinam.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šīs interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.darzinam.lv tiek saprasta SIA „Agro D” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.darzinam.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.darzinam.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.darzinam.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka SIA „Agro D” interneta vietnē www.darzinam.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas laikā.

6. SIA „Agro D” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.darzinam.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.darzinam.lv.

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.darzinam.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad lietot interneta vietni ir aizliegts. 

8. Interneta vietnes www.darzinam.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Agro D” ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskaitiem, mainīt interneta vietnē www.darzinam.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.darzinam.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.darzinam.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

10. Katram interneta vietnē www.darzinam.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.darzinam.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.darzinam.lv par dažāda veida aktualitātēm.

12. SIA „Agro D” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas laikā.

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Agro D” interneta vietnē www.darzinam.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.darzinam.lv kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.darzinam.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.darzinam.lv norādīto kārtību.

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.darzinam.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Agro D” ir tiesīgs apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumiem.

16. Pieprasot SIA „Agro D” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@darzinam.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar kontaktpersonu, kura norādīta interneta vietnē www.darzinam.lv.

17. SIA „Agro D”, konstatējot interneta vietnē www.darzinam.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Agro D” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

18. Interneta vietnes www.darzinam.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.darzinam.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.darzinam.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.darzinam.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.darzinam.lv starpniecību.

19. Interneta vietnē www.darzinam.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Agro D” īpašums.

20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Agro D” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Garantija un preces/naudas atgriešana.

28. SIA „Agro D” garantē, ka izsūtītā vai iegādātā prece ir bez defektiem, strādājošā kārtībā, ar labu derīguma termiņu, veselā iepakojumā.

29. Preci, kura, netīšā veidā, ir piegādāta/izsniegta ar augstākminētiem defektiem, tiek mainīta pret citu ( ja tas nav iespējams- pircējam tiek atgriezta preces summa 2 (divu) darba dienu laikā, no brīža, kad prece tiek atgriezta SIA „Agro D” īpašumā).

30. Preces, kuras, netīšā veidā, ir piegādātas/izsniegtas ar augstākminētiem defektiem, atpakaļatgriešanas piegādes izmaksas sedz SIA „Agro D”.

31. Garantija/preces atgriešana iespējama, ja pircējs rakstiski, e-pastā, par to ziņo 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

32. Preces atgriešana bez augstākminētiem defektiem un/ vai bojātu iepakojumu, kurš pircēja vainas dēļ, tiek bojāts, nav iespējama.

33. Preces atgriešana, veselā, nebojātā iepakojumā, sākotnējā tās izskatā, iespējama 14 ( četrpadsmit) dienu laikā no iegādes brīža (par preces atgriešanu iepriekš rakstiski, e-pastā, paziņojot SIA „Agro D” pārstāvim). Atgriešanas izmaksas sedz pircējs. 

34. SIA „Agro D” garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz precēm, kuras, pircēja vainas dēļ, var tikt uzglabātas, izmantotas vai pielietotas nepareizā veidā: sēklas, minerālmēsli, stādi.

35. SIA „Agro D” neatbild par sēklu dīgstpēju. Sēklu derīguma termiņu/ dīgstpēju nosaka ražotājs. 

36. SIA „Agro D” nenes atbildību par precēm, kuras tiek mehāniski bojātas pārvadāšanas laikā ar VAS Latvijas Pasts starpniecību vai precēm (t.sk. dzīviem augiem, sīpoliem), kas laikapstākļu ietekmē (sals, karstums) maina vai neatgriezeniski zaudē savas īpašības, atrodoties SIA Omniva pakomātos u.c. sūtījumu saņemšanas/nodošanas skapīšos, tiek pārvadātas ar kurjerkopmāniju SIA Venipak Latvija vai VAS Latvijas Pasts starpniecību.

37. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), kas tiek pievienota pasūtījumam vai atsūtīta elektroniskā veidā- e-pastā.

Pasūtījumu veikšana, apmaksa, piegāde.

38. Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Priekšapmaksas rēķins par veikto pasūtījumu interneta vietnē www.darzinam.lv, klientam tiek nosūtīts elektroniski. Norēķinu valūta vietnē ir eiro.

39. Pircējam SIA „Agro D” nosūtīto priekšapmaksas rēķinu ir jāapmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Ja rēķins netiek apmaksāts, SIA „Agro D” ir tiesīga rēķinu anulēt. Ja klients rēķinu apmaksā pēc tā anulēšanas, maksājums tiek uzskatīts par nepamatotu. Klienta samaksāto summu SIA „Agro D” atgriež 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas.

40. SIA „Agro D” negarantē pircēja pasūtīto preču pieejamību. Ja par pasūtīto preču daudzumu tiek veikts pārskaitījums, SIA „Agro D” pārstāvis informē pircēju par preču nepieejamību vai daļēju pieejamību, vienojoties par preču piegādi dalītā sūtījumā, naudas pilnīgu vai daļēju atmaksu vai sūtījuma izsūtīšanu, kad visas pasūtījumā esošās preces būs pieejamas noliktavā.

41. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

- Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor

- Visa/Mastercard karšu maksājumi

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

42. SIA „Agro D” pasūtītās preces izsūta/nodod kurjerkompānijai 3 (trīs) darba dienu laikā, vai, laika posmā no janvāra līdz martam (iesk.) -nedēļas laikā pēc pilnīgas to apmaksas.

43. SIA „Agro D” nenes atbildību par sūtījuma nepiegādāšanu vai nepiegādāšanu noteiktajā laikā, ar kurjera SIA Venipak Latvija, SIA Omniva vai AS Latvijas Pasts starpniecību, ja pircējs savā profilā, interneta vietnē www.darzinam.lv, nav korekti norādījis piegādes adresi, t.sk. pasta indeksu. 

44. Ja klients, veicot pasūtījumu interneta vietnē www.darzinam.lv, kļūdaini norāda telefona numuru, piegādes adresi t.sk. pasta indeksu preces saņemšanai ar AS Latvijas Pasts, kurjerkompāniju SIA Venipak Latvija vai izvēlas nekorektu SIA Omniva, AS Latvijas Pasts vai SIA Venipak Latvija saņemšanas pakomātu vai izņemšanas punktu, SIA „Agro D” patur tiesības pieprasīt atkārtotu samaksu par piegādes pakalpojumiem saskaņā ar piegādes cenrādi. Komisijas maksa par kļūdainu sūtījumu tiek piemērota 4,00 Eur apmērā, atkārtota sūtījuma rēķinā. Sūtījums tiek izsniegts/ izsūtīts pēc komisijas maksas pilnīgas apmaksas. 

44.1  Iepriekš veiktā samaksa par sūtījuma piegādi netiek atgriezta.

44.2 Otreizēja sūtījuma izsniegšanas/izsūtīšanas maksa tiek piemērota saskaņā ar piegādes cenrādi.

45. SIA „Agro D” nenes atbildību par sūtījuma aizkavēšanos vai nepiegādāšanu noteiktajā laikā, ar kurjera SIA Venipak Latvija, SIA Omniva vai AS Latvijas Pasts starpniecību, ja SIA „Agro D”sūtījumu ir nodevis piegādei augstāk minētajām piegādes kompānijām 3 (trīs) darba dienu laikā vai, laika posmā no janvāra līdz martam (iesk.) -nedēļas laikā no pasūtījuma apmaksas brīža.

45.1 Kad sūtījums ir izsūtīts, SIA „Agro D” interneta vietnē www.darzinam.lv ,pircēja profilā, sadaļā "pasūtījumu vēsture", ievieto informāciju sūtījuma izsekošanai (Sūtījuma numuru). Ja sūtījuma piegāde augstāk minēto pārvadātāja kompāniju dēļ tiek kavēta, pircējs sazinās ar pārvadātāja kompāniju personīgi, noskaidrojot sūtījuma kavēšanās iemeslus.

46. Sūtījumus, kuri tiek piegādāti SIA Omniva vai Latvijas Pasts VAS pakomātos/ nodaļās (sūtījumu izsniegšanas/ uzglabāšanas skapīšos) ir jāizņem 7 (septiņu) dienu laikā, no ievietošanas brīža, pretējā gadījumā sūtījums tiek atgriezts piegādātājam SIA „Agro D”. Komisijas maksa par neizņemtu sūtījumu tiek piemērota 4,00 Eur apmērā, atkārtota sūtījuma rēķinā. Sūtījums tiek izsniegts/ izsūtīts pēc komisijas maksas pilnīgas apmaksas. 

46.1 Iepriekš veiktā samaksa par sūtījuma piegādi, kurš netiek izņemts 7 (septiņu) dienu laikā no ievietošanas brīža, netiek atgriezta.

46.2 Otreizēja sūtījuma izsniegšanas/izsūtīšanas maksa tiek piemērota saskaņā ar piegādes cenrādi.

47. Ja sūtījums, kura piegāde veikta ar VAS Latvijas pasts starpniecību, mēneša laikā, no tā izsūtīšanas brīža, nav izņemts no pasta nodaļas, SIA „Agro D” patur tiesības pieprasīt atkārtotu samaksu par piegādes pakalpojumiem saskaņā ar piegādes cenrādi. Pirmreizējā sūtījuma piegādes maksa pircējam netiek atgriezta.

48. Ja sūtījumu, kurš ir izsūtīts un tā piegāde tiek nodrošināta ar SIA Omniva vai SIA VENIPAK LATVIJA, pircējs vienpusīgi, sazinoties ar piegādes uzņēmumu, iepriekš par to nevienojoties ar izsūtītāju- SIA „Agro D”, pārvirza uz citu pakomātu vai citu saņemšanas adresi, SIA „Agro D” patur tiesības pieprasīt segt izdevumus, kas radušies sūtījuma piegādes korekcijas dēļ, saskaņā ar piegādes cenrādi.

Interneta vietnes www.darzinam.lv privātuma un autortiesību aizsardzība.

49. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.darzinam.lv ievadītos datus, SIA „Agro D” var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumiem.

50. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.

51. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

52. Uzsākot preces pasūtīšanu, SIA „Agro D” internet vietnē www.darzinam.lv, apliecināt, ka esat iepazinies ar lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

Par interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumiem.

53. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

54. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

55. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.darzinam.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Agro D”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Agro D” un trešajām personām.

56. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Agro D”, skatiet mājas vietnes www.darzinam.lv sadaļā „Par mums”.

57. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: